ដៃគូរបស់យើង។

គ្រឿងបន្លាស់រថយន្ត
1.MAAG Automotive មកពីប្រទេសអូទ្រីស
2.Teknatex APS មកពីប្រទេសដាណឺម៉ាក
3.ETIS ស្វ័យប្រវត្តិកម្មពី Malavsia
៤.SUMITOMO មកពីប្រទេសជប៉ុន
5.Newsun នៅប្រទេសចិន
ម៉ូតូ Beaning
1.Keytronic មកពីអាមេរិក
2.Avanzt មកពីប្រទេសសិង្ហបុរី
៣.Orava មកពីប្រទេសស្លូវ៉ាគី
4.Ultimaking ពីប្រទេសហូឡង់
ឧបករណ៍​ការិយាល័យ
1.APS ពីប៊ុលហ្គារី
2.IPC មកពីអាមេរិក
3.Sertus មកពីហុងកុង
ឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ក្នុងផ្ទះ
1.ATLANT Inc មកពីប្រទេសបេឡារុស្ស
2.Littleswan នៅប្រទេសចិន
bx