ដៃគូរបស់យើង

គ្រឿងបន្លាស់រថយន្ត
1.MAAG រថយន្តមកពីអូទ្រីស
2.Teknatex APS មកពីប្រទេសដាណឺម៉ាក
ស្វ័យប្រវត្តិកម្ម 3.ETIS ពីប្រទេសម៉ាឡាវី
៤.SUMITOMO មកពីប្រទេសជប៉ុន
៥.Newsun នៅប្រទេសចិន
ម៉ូតូសណ្តែក
1. ខេធីថេនពីអាមេរិក
2.Avanzt មកពីសិង្ហបុរី
៣. អូរ៉ាវ៉ាមកពីស្លូវ៉ាគី
4. ការឈប់សំរាកពីប្រទេសហូឡង់
ឧបករណ៍​ការិយាល័យ
1.APS ពីប៊ុលហ្គារី
2.IPC មកពីអាមេរិក
៣. សេរេសមកពីហុងកុង
គ្រឿងប្រើប្រាស់ក្នុងផ្ទះ
1.ATLANT Inc មកពីប្រទេសបេឡារុស្ស
2.Littleswan នៅប្រទេសចិន
bx